Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
Πάνω Frame [668xX]

 

Η Εταιρεία έχει πιστοποιηθεί από τον Φορέα Πιστοποίησης TUV HELLAS (TUN NORD) AE και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρωτυπο ΕΝ ΙSO 9001:2008.

Το σύστημα που εφαρμόζει η εταιρεία παρέχει αντικειμενικές αποδείξεις για την ικανότητά της να παράγει προϊόντα και να παρέχει υπηρεσίες, που με συνέπεια να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των Πελατών της και να είναι σε πλήρη συμφωνία με την ισχύουσα Νομοθεσία και τους εφαρμοζόμενους Κανονισμούς.