Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
Πάνω Frame [668xX]

 

Η ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε. βασίζει την ύπαρξη και λειτουργία της στην ανάληψη και υλοποίηση συμβάσεων δημόσιων και ιδιωτικών ηλεκτρομηχανολογικών έργων και εργασιών.

Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσει τις ακόλουθες δραστηριότητες :

  • προμήθεια υλικών και εξοπλισμού,
  • κατασκευή, ανέγερση
  • παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών πινάκων και υποσταθμών μέσης και χαμηλής τάσης.
  • υλοποίηση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε αυτοκινητοδρόμους.

Αποδέκτες των προϊόντων και υπηρεσιών της είναι βιομηχανίες, μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τεχνικές εταιρίες  κ. ά.