Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
Πάνω Frame [668xX]

 

Η εταιρία με την επωνυμία “ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.” συστάθηκε νομικά τον Φεβρουάριο του 2003, με έδρα τον Δήμο Αγ. Βαρβάρας και σκοπό την ανάληψη έργων που σχετίζονται με ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, την επισκευή και συντήρηση  ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, την εμπορεία σχετικών υλικών, την ανάληψη έργων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και δικτύων οπτικών ινών, λειτουργώντας είτε σαν κύριος ανάδοχος είτε σαν υπεργολάβος.

Στο σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, η ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε. στηριζόμενη στην συνέπεια των ιδρυτών της και στην γνώση και την εμπειρία του συνόλου των στελεχών της πέτυχε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και είναι σε θέση να παρουσιάσει σημαντικά επιτεύγματα, τα οποία περιλαμβάνουν  :

 • την ανάληψη και υλοποίηση ενός μεγάλου αριθμού έργων  όπως βιομηχανικές μονάδες, μονάδες παραγωγής ρεύματος, οδοφωτισμούς, κτίρια γραφείων, ιδιωτικές  εγκαταστάσεις κλπ.

• την επέκταση του πελατολογίου της και την ανάπτυξη μόνιμων επιχειρηματικών σχέσεων  με τις μεγαλύτερες ελληνικές εργοληπτικές  εταιρίες

• τη δημιουργία αμοιβαία επωφελών σχέσεων με τους σημαντικότερους προμηθευτές ηλεκτρολογικού υλικού και

• τη διεύρυνση του πεδίου των δραστηριοτήτων της.

Το συνολικό αποτέλεσμα είναι η καθιέρωσή της στην ελληνική αγορά, σαν μιας από τις σημαντικότερες εταιρίες του κλάδου της, με την επωνυμία της να ταυτίζεται με την συνέπεια, σε ότι αφορά στην συνεργασία της με τους πελάτες και τους προμηθευτές της  και την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της.