Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
Πάνω Frame [668xX]

 

Η ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε. λειτουργώντας πάντα μέσα στα πλαίσια των εφαρμοζόμενων κανονισμών και της ισχύουσας νομοθεσίας έχει ως βασική και αδιαπραγμάτευτη επιδίωξη :

 

*  Τη συνεχή προσπάθεια για την ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών των πελατών της μέσα από την υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει, σύμφωνα με τις προδιαγεγραμμένες τεχνικές απαιτήσεις τους, τους συμβατικούς χρόνους παράδοσης και τους τεθέντες προϋπολογισμούς.

*  Τη βελτίωση της θέσης της εταιρίας στην αγορά με την προσέλκυση   νέων πελατών.

*  Τη διατήρηση και συνεχή βελτίωση του επιπέδου των γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού καθώς και την ανάπτυξη ενός εργασιακού περιβάλλοντος, που να καθιστά δυνατή την ενεργό συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού.

*  Την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από τον τρόπο λειτουργίας της για λήψη αποφάσεων με στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.