Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
Πάνω Frame [668xX]

Η ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε. απασχολεί σε μόνιμη βάση  55-80 περίπου άτομα, τα οποία διακρίνονται για την άριστη τεχνική τους κατάρτιση και την μακροχρόνια εμπειρία τους στο αντικείμενο απασχόλησής τους και για την αφοσίωσή τους στους στόχους της Εταιρίας.

Το προσωπικό της εταιρείας διαιρείται  στη Διοίκηση, στους Εργοδηγούς, και τους Εργατο-τεχνίτες ως κάτωθι:

 

Διοίκηση

Περιγραφή   

Αριθμός

Προμήθειες

2

Προμετρήσεις, Επιμετρήσεις Έργων

3

Λογιστήριο

2

Εργοδηγοί

Περιγραφή   

Αριθμός

Μηχανικοί(Ηλεκτρολόγοι-Μηχανολόγοι)

4

Υπομηχανικοί(Ηλεκτρολόγοι)

3

Εργοδηγοί       

4

Εργατοτεχνίτες

Περιγραφή   

Αριθμός

Τεχνίτες

25

 Βοηθοί

32

Αποθήκη

Περιγραφή   

Αριθμός

 Άτομα 

2

 

 

                                         Σύνολο:                      

77*

 

* Ο παραπάνω αριθμός των απασχολούμενων ατόμων μπορεί να αυξομειωθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις των υπό κατασκευή έργων.

Για την διατήρηση και συνεχή βελτίωση του επιπέδου των γνώσεων του προσωπικού της, η ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.  έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, το οποίο εκπονείται σε ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του αναλαμβανόμενου φόρτου και τις ανάγκες του προσωπικού της Εταιρείας.